مربی رزمی مرندی رکورد جدیدی در گینس ثبت کرد
افتخارآفرینی مربی رزمی مرندی/

مربی رزمی مرندی رکورد جدیدی در گینس ثبت کرد

«عقیل قارداش‌زاده»، کونگ فو کار مرندی، که چندی پیش رکورد بیشترین ضربات زانو با وزنه پنج کیلوگرمی بر روی هر پا به میت رزمی به ارتفاع ۱۴۰ سانتی متر را به نام خود در کتاب گینس ثبت کرده بود بازهم رکورد برترین مربی رزمی حرفه ای را از طرف سازمان جهانی رکورد های گینس به خود اختصاص داد.