اجرای برنامه ویزیت رایگان در شهرستان مرند

تاریخ انتشار : شنبه 17 تیر 1402 - 10:23

دارا خبر،به مناسبت عید غدیر خم اجرای برنامه ویزیت رایگان توسط شبکه بهداشت ودرمان انجام شد.

به گزارش داراخبر،طرح ویزیت رایگان توسط هئیت دلداگان مهدی (عج) در روز عید سعید غدیر خم درمیدان امام حسین (ع) شهر مرند برگزارشد.

آیلار باقری