گزارش تصویری از تکریم خیر بزرگ ایران وآذربایجان حاج کریم مردانی آذر

تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 مهر 1402 - 23:27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکسها از آیلار باقری