تاریخ انتشار : دوشنبه 18 دی 1402 - 16:24

برگزاری رقابتی مانور عملکرد اورژانس تبریز در مانور بزرگ تخلیه و اسکان اضطراری 

داراخبر/رئیس اورژانس استان آذربایجان شرقی از آمادگی کامل اورژانس در حوادث غیر مترقبه خبر داد .

به گزارش داراخبر،دکتر جعفری روحی افزود :این مانور روز هجدهم دی ماه ۱۴۰۲درتبریز که بامشارکت تیمهای امدادی و انتظامی استان و با درگیر کردن استانهای معین (آذربایجان غربی،اردبیل و گیلان )انجام یافت فرصت خوبی برای محک آمادگی سازمانها و ارگانهای امدادی بود.

وی ادامه داد:اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با برپایی بیمارستان صحرایی کانکسی و بادی ،اتاقهای عمل سرپایی،آزمایشگاه سیار و تیمهای عملیاتی زمینی و..آمادگی خودرا محک زدند و اورژانس در این زمینه آمادگی مطلوب خودرابه نمایش گذاشت .