عکس/ گلستانی از آذربایجان

عکس/ گلستانی از آذربایجان

دارانیوز:لشگری که عموم مردم ایران آن را با نام شهیدان “مهدی باکری” و برادرش “حمید” می شناسند. اما این لشکر، شیرمردان و دلاوران دیگری نیز دارد