تشییع ماهی‌های ارس روی فاضلاب معادن طلای ارمنستان

تشییع ماهی‌های ارس روی فاضلاب معادن طلای ارمنستان

به گزارش داراخبر،چند ماهی است که مهمان‌های ناخوانده‌ای از طریق راه‌های آبی وارد کشورمان شده‌اند و حتی خود را تا خانه‌های مردم هم رسانده‌اند، این مهمان‌های ناخوانده پساب‌های صنعتی و میکروبی خطرناکی هستند که از طریق کشور ارمنستان وارد رودخانه ارس و از طریق آب این رود وارد مزارع کشاورزی و نیز داخل سدها شده‌اند.