پسابرجام زمان بهره مندی از فرصت ها است

پسابرجام زمان بهره مندی از فرصت ها است

داراخبر،استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه در شرایط پسا برجام باید از فرصت های به وجود آمده استفاده بشود، گفت: تلاش مدیریت ارشد استان برای شروع دوره سازندگی دوم در آن است.