وبلاگ هیئت الغدیر مرند جز برگزیدگان نخستین جشنواره وبلاگ نویسی هیات داری

وبلاگ هیئت الغدیر مرند جز برگزیدگان نخستین جشنواره وبلاگ نویسی هیات داری

به گزارش دارانیوز، از هیات رزمندگان اسلام، هیات داوران اولین جشنواره وبلاگ نویسی هیات و هیات داری 31 وبلاگ را از میان ۱۳۰ وبلاگ ثبت نامی شایسته راهیابی به مرحله نهایی دانست و پس از بررسی این وبلاگ ها ضمن معرفی هفت وبلاگ به عنوان برگزیده، هشت وبلاگ را نیز قابل تقدیر معرفی کرد. داوران