نمایندگان آذربایجان هم یک سطل نمک به مجلس یا ریاست جمهوری ببرند

نمایندگان آذربایجان هم یک سطل نمک به مجلس یا ریاست جمهوری ببرند

به گزارش دارانیوز ، این روزها موضوع ریزگردهای عراقی مردم خوزستان را سخت تحت فشار قرار داده و زندگی را برایشان دشوار کرده بنابراین نمایندگان انها در مجلس با ماسک زدن بر صورتشان در جلسه علنی مجلس سوژه رسانه ها شدند تا اهمیت موضوع ریزگردها بیش از گذشته بازتاب یابد. اما در خطه آذربایجان هیچ