انقلاب اسلامی بیمه شده روح بلند و معنوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است

انقلاب اسلامی بیمه شده روح بلند و معنوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است

دارانیوز:انقلاب اسلامی بیمه شده روح بلند و معنوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است و مردم هوشمند و همیشه در صحنه ایران اسلامی، هوشیارانه از آن محافظت و پاسداری می‏کنندو اجازه هیچگونه تعدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی را نخواهند داد.