درخشش روابط عمومی مس سونگون در هجدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
اختصاص جایزه ویژه هجدهمین جشنواره ملی انتشارات

درخشش روابط عمومی مس سونگون در هجدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

هجدهمین جشنواره ملی انتشارات، روز چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲ در محل سالن همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد که از بین یک هزار و ۷۰۰ اثر ارسالی به دبیرخانه این جشنواره، روابط عمومی شرکت مس سونگون آذربایجان لوح تقدیر و جایزه ویژه انتشارات روابط عمومی کشور را به خود اختصاص داد