جشنواره  زعفران مرند در تقویم رویدادهای گردشگری آذربایجان شرقی ثبت شد
مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی

جشنواره  زعفران مرند در تقویم رویدادهای گردشگری آذربایجان شرقی ثبت شد

گواهینامه جشنواره زعفران شهرستان مرند در تقویم رویدادهای گردشگری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۲ با شماره ۲۰۲۰۱۵۲۹به ثبت رسید و  ابلاغ شد .