اعطای وام به چهل نفر از معتادین پاک شده/ جمع آوری معتادین از سطح شهر

اعطای وام به چهل نفر از معتادین پاک شده/ جمع آوری معتادین از سطح شهر

به گزارش داراخبر،فرماندار ویژه شهرستان مرند در سخنان خود نجات یک انسان را نجان جامعه دانسته و افزود: تلاش و همت در راه امنیت اخلاق و مبارزه با مواد مخدر یک کار خداپسندانه و دارای اجری اخروی است و همه مردم و مسئولین در برابر مبارزه با این بلای خانمان سوز مسئولیت داریم. کرمی با