والیبال لهستان حرفی برای گفتن نداشت

والیبال لهستان حرفی برای گفتن نداشت

به گزارش دارانیوز: تیم ایران که برای صعود از گروه خود راه همواری پیش رو دارد توانست در ست های دوم تا چهارم  با نتایج مطلوبی به پیروزی برسد و در نهایت با نتیجه 3-1 این تیم را به زانو درآورد. ست اول: سروقامتان ایران در ست اول پا به پای لهستان پیش رفتند و