مدیران به محورهای اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشند

مدیران به محورهای اقتصاد مقاومتی توجه ویژه داشته باشند

به گزارش دارانیوز، محمد حسن‌ نژاد عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی عملیاتی کردن سند تدبیر توسعه استان با اشاره به اینکه عمل به منویات مقام معظم رهبری باعث شکوفایی اقتصاد کشورمان می شود، گفت: ایشان تاکید بسیاری بر اجرای اقتصاد مقاومتی دارند. وی با بیان اینکه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی