خانم مولاوردی! در کمیسیون مقام زن از استان سیستان و بلوچستان می‌گویید یا از حقوق شهدای منا؟

خانم مولاوردی! در کمیسیون مقام زن از استان سیستان و بلوچستان می‌گویید یا از حقوق شهدای منا؟

داراخبر،شصتمین کمیسیون مقام زن از ۲۴ اسفند کار خود را آغاز می‌کند، در حالیکه هنوز مشخص نیست در این کمیسیون چه گزارشی از سوی معاون امور زنان رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد و باید دید آیا خانم معاون در دفاع از حقوق خانواده شهدای مکه و منا صحبتی خواهد داشت یا ترجیح می‌دهد باز هم از خشونت علیه زنان بگوید.

کارگران تبریز کف و فریادهایی که ضجّه می شوند

کارگران تبریز کف و فریادهایی که ضجّه می شوند

به گزارش داراخبر؛کارگران کارخانه «کاشی تبریزکف مرند»، ماهها و سالها است که برای مطالبه حقوق عقب افتاده خود در خیابان ها و مقابل فرمانداری سرگردان هستند و ای کاش هایشان به یک رویا در زندگی تبدیل شده اند. اینبار تعدادی از کارگران تبریز کف با حضور در دفتر پایگاه خبری پیام مرند از تعطیلی کامل کارخانه