اسرائیل و نقش دایه دلسوزتر از مادر برای حلب!

اسرائیل و نقش دایه دلسوزتر از مادر برای حلب!

داراخبر،کسانی که در غزه و لبنان بارها زنان و کودکان را قتل‌عام کرده‌ و می‌کنند، ناگهان نگران جان غیرنظامیان در حلب می‌شوند! کالبدشکافی این تعارض آشکار شاید بتواند بخش‌هایی از زوایای مهمی از جنگ سوریه را بیشتر آشکار کند.