آذربایجان شرقی از امن ترین استان های در کشور است

آذربایجان شرقی از امن ترین استان های در کشور است

به گزارش دارانیوز ؛ سردار احمدی مقدم روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تبریز افزود: با وجود جمعیت پنج درصدی کل کشور، سه درصد سرقت ها مربوط به این استان بوده و وقوع جرایم خشن در آن به شدت پایین است. وی با بیان اینکه این استان در صحنه تصادفات نیز بیشترین