فصل جدید روابط ایران و آذربایجان

فصل جدید روابط ایران و آذربایجان

دارانیوز:طی یک سال گذشته، چندین مقام عالیرتبه آذربایجان، از جمله الهام علی اف، رئیس جمهوری دولت باکو به ایران سفر کرده و هیات‌های دهها نفری تجاری و اقتصادی ایران در دو نوبت به باکو سفر کرده‌اند.