انجمن خیّرین کتابخانه ساز آذربایجان شرقی شروع به کار کرد

انجمن خیّرین کتابخانه ساز آذربایجان شرقی شروع به کار کرد

به گزارش دارانیوز:حسن خدایی در مورد اهداف تشکیل این انجمن گفت: انجمن خیرین کتابخانه ساز با هدف کمک به ساخت و توسعه کتابخانه های عمومی و کمک در تامین هزینه های بازسازی ، نوسازی و تجهیز و نگهداری کتابخانه های عمومی و خرید منابع کتابخانه ای تشکیل شده است. خدایی افزود: این انجمن موسسه ای