برگزاری جلسه هم اندیشی در مورد صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

برگزاری جلسه هم اندیشی در مورد صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری

به گزارش داراخبر؛جلسه هم اندیشی در مورد صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور کیفری در قانون جدید شوراهای حل اختلاف با حضور رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرند و کلیه قضات در دادگستری مرند تشکیل شد. در ابتدای جلسه زارع زاده رئیس کل دادگستری مرند به تشریح مواردی از قانون جدید شوراهای حل