دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند قطب علوم پایه و پزشکی منطقه است

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند قطب علوم پایه و پزشکی منطقه است

به گزارش دارانیوز:دکتر حمید میرزائی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند گفت : با توجه به استقبال خوب دانشجویان جهت ادامه تحصیل در این دانشگاه با امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته آزمایشگاهی که قطب علوم پایه و پزشکی منطقه می باشد تلاش خواهیم کرد با برنامه ریزی مدون و حساب شده تعداد رشته هاي