راه اندازی دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در منطقه آزاد ارس

راه اندازی دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در منطقه آزاد ارس

به گزارش داراخبر،معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس ظهر شنبه در این آئین که با حضور مدیرگسترس و تسهیل تولید و امور بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور برگزار شد، ضمن اشاره به اهمیت بالای توسعه تولید و صادرات در برنامه ششم توسعه کشور، حمایت از تولید برمبنای صادرات