مالک صنایع غذایی ایران شکلات درگذشت
کار آفرین نمونه و مالک ایران شکلات درگذشت

مالک صنایع غذایی ایران شکلات درگذشت

مرحوم “ اکبر شانه زن “ مالک و مدیرعامل صنایع غذایی ایران شکلات ( چیچک ) در سن 68 سالگی دارفانی را وداع گفت.