تخلف متهم توسط مدیریت استانی شناسایی شد

تخلف متهم توسط مدیریت استانی شناسایی شد

به گزارش داراخبر ، پس از انتشار خبری مبنی بر مدیر یکی از شعبات بانک قرض الحسنه رسالت دستگیر شد روابط عمومی مرکزی این بانک مستقر در تهران طی ارسال نامه ای به دفتر پایگاه اطلاع رسانی داراخبر جوابیه خود را اعلام کرد که به شرح زیر می باشد: مدیر مسئول محترم سایت  داراخبر با