تماس ها و پیامک‌های تبلیغاتی برای پر شور کردن استقبال

تماس ها و پیامک‌های تبلیغاتی برای پر شور کردن استقبال

دارانیوز:از صبح روز گذشته مردم قم با یک تماس تلفنی عجیب مواجه شدند! تماسی که بر روی تلفن‌های ثابت آنها گرفته می‌شد و وقتی آنها گوشی را بر می‌داشتند، یک تماس صوتی از قبل ضبط شده را می‌شنیدند. صدا، صدای محمد‌صادق صالحی‌منش، استاندار قم بود! او با اعلام یک شماره تلفن گویا مردم را در جریان سفر حسن روحانی به قم قرار داد. از سوی دیگر انبوه پیامک‌های تبلیغاتی برای سفر روحانی باعث شد حواشی سفر روحانی به قم، بیشتر از قبل شود.