دفتر آیت الله مکارم هم دروغ سازی حامیان دولت درباره حمایت از مذاکرات لوزان را تکذیب کرد

دفتر آیت الله مکارم هم دروغ سازی حامیان دولت درباره حمایت از مذاکرات لوزان را تکذیب کرد

دارانیوز:این اتفاق در حالی رخ داده است که روز گذشته نیز همسر شهید شهریاری و شهید علی محمدی طی گفتگوهای جداگانه ای به تکذیب دروغ پردازی رسانه های حامی دولت مبنی بر حمایت خانواده های شهدای هسته ای از مذاکرات لوزان پرداختند اما با این حال آقای ظریف وزیر خارجه شب گذشته در برنامه تلوزیونی نگاه یک از حمایت این خانواده ها از مذاکرات تشکر کرد!