وقف،تبدیل احسن سرمایه برای ایجاد رونق اقتصادی است

وقف،تبدیل احسن سرمایه برای ایجاد رونق اقتصادی است

به گزارش دارانیوز:دکترمحمد حسن‌نژاد، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکارهای توسعه و تعمیق فرهنگ وقف و بهره مندی از آن در راستای تقویت چرخه اقتصادی کشور گفت: برای گسترش فرهنگ وقف و استفاده از پتانسیل موجود در مجلس شورای اسلامی می توان با تشکیل گروه های مرجع بین