دبیری از غرفه آبفا کلانشهر تبریز بازدید کرد
در نمایشگاه توانمندیها و ظرفیتهای روستایی و عشایری کشور

دبیری از غرفه آبفا کلانشهر تبریز بازدید کرد

به گزارش داراخبر، در این بازدید دبیری رئیس شورای اسلامی شهر تبریز از حضور این شرکت جهت اگاه سازی فعالیت های شرکت در خصوص جهاد آبرسانی قدردانی نموده و خاطر نشان کرد با  حضور در نمایشگاه ها و نمایش پیشرفت ها تاثیر زیادی در آگاه سازی مردم دارد. . وی در خصوص فعالیتهای شرکت در