میرک تبریزجان دوباره می گیرد

میرک تبریزجان دوباره می گیرد

به گزارش دارانیوز:علی اکبر صفی پور در آئین بازگشایی هنرستان میرک با بیان اینکه امیدواریم مرکز آموزشی هنر به چرخه‌ی آموزشی کشور بازگردد، گفت: هنرستان میرک به عنوان ابزاری پیشرو در فرهنگ و هنر مطرح است. وی از عدم توجه مسئولین قبلی به این هنرستان ابراز تاسف کرد و افزود: در 3 سال اخیر شاهد