اظهارات دادستان کل کشور درباره اتفاق مشهد

اظهارات دادستان کل کشور درباره اتفاق مشهد

داراخبر،دادستان کل کشور گفت:در قضیه شهر مشهد هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم و رئیس قوه قضاییه در این خصوص دستور بررسی داده‌اند اما در این جریان هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان بزرگنمایی کردند.