رسول خطیبی برکنار شد
باشگاه پیکان؛

رسول خطیبی برکنار شد

با اعلام باشگاه پیکان، رسول خطیبی از سمت سرمربیگری این باشگاه برکنار شد.