رضا اسدی شهردار مرندشد/خدا به داد رضا اسدی جوان برسد

رضا اسدی شهردار مرندشد/خدا به داد رضا اسدی جوان برسد

به گزارش داراخبر،دومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان شرقی که می‌تواند از لحاظ توسعه شهری یکی از معدود شهر های خوب استان باشد اکنون قریب به ده ماه است که شهردار نداشت !اما…. شهری که اکنون نیاز به برنامه‌های جذاب و توسعه‎طلبانه دارد . البته درست است که شهرستان مرند به دلیل سوءمدیریت در بسیاری از