زمین‌خواری جرم است، زمین‌خواران بی‌اغماض مورد تعقیب قضایی قرار گیرند

زمین‌خواری جرم است، زمین‌خواران بی‌اغماض مورد تعقیب قضایی قرار گیرند

دارانیوز:حضرت آیت‌الله خامنه‌ای پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.