ترافیک سنگین مردم مرند را عاصی کرده است

ترافیک سنگین مردم مرند را عاصی کرده است

به گزارش دارانیوز، تقی کرمی عصر روز گذشته در دومین جلسه شورای ترافیک شهرستان مرند با اشاره به توسعه وسعت شهرستان مرند به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان با انتقاد از وضعیت موجود ترافیک در شهر مرند اظهار کرد: متاسفانه به علت کمبود پارکینگ‌های طبقاتی و کم عرض بودن خیابان‌ها در شهر مرند و افزایش