گرایش شهر نشینان به حاشیه نشینی در مرند/مافیای زمین خواری در کمین ساده لوحان

گرایش شهر نشینان به حاشیه نشینی در مرند/مافیای زمین خواری در کمین ساده لوحان

به گزارش دارا خبر،شهر مرند طی دهه گذشته شاهد رشد ناگهانی جمعیت بوده است طبق آمار جمعیت ثابت شهر مرند بیش از ۱۲۰هزار نفر است اما تعداد واقعی جمیعت شامل جمعیت شناور و ثابت این شهر به بیش از ۱۵۰هزار نفر می رسد که البته به دلیل رشد بی رویه افزایش جمعیت طی سالهای اخیر