دلم کبوترانه هوای تو را دارد

دلم کبوترانه هوای تو را دارد

دارانیوز:امروز می خواهم تنها براي تو بنویسم، عریضه ای که سال هاست حسرت نوشتنش را بر دوش می کشم؛ امروز می خواهم عریضه ای بنویسم اما این بار عریضه ام را منتشر خواهم کرد، این بار برای همه می نویسم از خوبی ها و کرامت های تو، از مددها و دستگیری هایت، از اینکه همیشه