اجرای خدمات روبنایی در کنار طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند/عملیات اجرایی بیمارستان سهند امسال آغاز می‌شود
عضو هیئت مدیره شهرهای جدید کشور مطرح کرد

اجرای خدمات روبنایی در کنار طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند/عملیات اجرایی بیمارستان سهند امسال آغاز می‌شود

عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید کشور با اشاره به اجرای خدمات روبنایی در کنار طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید سهند، از آغاز عملیات اجرایی بیمارستان سهند در اوایل سال‌جاری خبر داد.