معرفی سرپرست فرمانداری لیلان
مراسم معارفه سرپرست جدید فرمانداری لیلان

معرفی سرپرست فرمانداری لیلان

فیض الله رستم پور به عنوان نخستین سرپرست فرمانداری شهرستان لیلان در آذربایجان شرقی معرفی شد.