دکترجلیلی:اجازه مذاکرات برای آشکار شدن بی‌منطقی آمریکا است

دکترجلیلی:اجازه مذاکرات برای آشکار شدن بی‌منطقی آمریکا است

دارانیوز:نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه اگر اجازه‌ای از طرف رهبری برای مذاکره صادر شده برای نشان دادن بی‌منطقی آمریکا است، گفت: تحریم دشمن به خاطر دفاع نظام از پیشرفت علمی و تحقیقات دانشگاه‌های کشور است.