مرگ خاموش سرمایه‌های اجتماعی/جمعیت آذربایجان شرقی در مسیر سالمندی

مرگ خاموش سرمایه‌های اجتماعی/جمعیت آذربایجان شرقی در مسیر سالمندی

به گزارش داراخبر،جوانان پرشور دیروز همان افرادی هستند که امروز به‌عنوان فرد سالمند از آن‌ها یاد می‌شود و این امر ذهن را ناخودآگاه به‌سوی پریشانی سوق می‌دهد، نیروهایی که تجربه سال‌های سال در ذهن آن‌ها خاک می‌خورد و چنانچه از این سرمایه فکری استفاده نشود، درنهایت موجب افسردگی و فراموشی و طرد این افراد در