شرکت ملی گاز ایران به یک بلوغ سازمانی در مسئولیت اجتماعی رسیده است

شرکت ملی گاز ایران به یک بلوغ سازمانی در مسئولیت اجتماعی رسیده است

با اقدامات خوبی که در سطح شرکت ملی گاز ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی صورت پذیرفته؛ می‌توان گفت که این شرکت به یک بلوغ سازمانی در این حوزه رسیده است. داراخبر ،  سیدامیر طالبیان مشاور وزیر نفت در مسئولیت های اجتماعی در جلسه مشترک با مدیران عامل شرکت‌های تابعه در حوزه مسئولیت اجتماعی که روز