آخرین روزهای شاه در تهران به روایت سفیر آمریکا

آخرین روزهای شاه در تهران به روایت سفیر آمریکا

به گزارش داراخبر،آنچه در ادامه می خوانید روایت ویلیام سالیوان آخرین سفیر‌ ایالات متحده در تهران از آخرین روزهای حضور محمد رضا پهلوی در ایران است که از خاطرات شخصی وی برگزیده شده است: «تغییرات سیاسی در تهران سرعت و شتاب بیشتری گرفته بود. شاه در نهایت اقداماتی را برای مراسم رسمی انتصاب بختیار لازم