رزمایش مدیریت بحران و پدافند شمالغرب کشور در مرند برگزار می‌شود

رزمایش مدیریت بحران و پدافند شمالغرب کشور در مرند برگزار می‌شود

به گزارش داراخبر،تقی کرمی شامگاه روز سه شنبه درجلسه مدیریت بحران شهرستان مرند گفت: برگزاری این رزمایش در سطح شمالغرب کشور می تواند نیروهای مدیریت بحران شهرستان مرند را به مرز آرمانی خود از لحاظ آمادگی برساند. وی ادامه داد: این رزمایش با هماهنگی منطقه هشت گاز انتقال کشور در بین مرز استان های آذربایجان