برگزاری چهارمین جشنواره هلو شهر شندآباد
۱۰ درصد هلوی کشور در آذربایجان شرقی تولید می‌شود

برگزاری چهارمین جشنواره هلو شهر شندآباد

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه میانگین تولید سالانه محصول هلو در کشور ۵۰۰ هزار تن است, گفت: سالانه ۵۰ هزار تن معادل ۱۰ درصد هلوی کشور در این استان تولید می شود.