شهید حسین اجاقی و دعایی که اجابت شد
جان تو و جان یک شهر؛ یادی از شهدای مدافع امنیت

شهید حسین اجاقی و دعایی که اجابت شد

حسین هنگام رفتن مادرش به کربلا به او گفت: سلام من را به ارباب برسان، دعا کن که من عاقبت به‌خیر شوم؛ زمان زیادی از بازگشت مادر نگذشته بود که دعایش مستجاب شد.