ورود ممنوع جلسه محرمانه است !!!

ورود ممنوع جلسه محرمانه است !!!

به گزارش دارانیوز ،روز چهارشنبه جلسه علنی شورای اسلامی شهر مرند با حضور ویژه خبرنگاران استانی و محلی در محل ساختمان شورای اسلامی برگزار گردید که با حاشیه های همراه بود . براساس این گزارش ، در این جلسه که بصورت دو نیمه برگزار گردید در نیمه اول با حضور قریب به اتفاق اکثریت اعضای