ششمین همایش شیرخوارگان حسینی بخش تسوج برگزار می شود

ششمین همایش شیرخوارگان حسینی بخش تسوج برگزار می شود

به گزارش داراخبر ، ابراهیم ایلخانی دبیر ستاد برگزاری این همایش ضمن بیان مطلب فوق افزود : قدمت و صبغه برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی (ع) در بخش تسوج   شش سال می باشد که ستاد برگزاری این مراسم با شکوه,این توفیق را داشته است که اولین بار آنرا در سال ۱۳۸۸ در مسجد باب الحوائج (ع)