شکایت از پایگاه خبری تحلیلی مانداگارانا

شکایت از پایگاه خبری تحلیلی مانداگارانا

به گزارش دارانیوز:بنیادشهید وامورایثارگران شهرستان مرند به تازگی در اقدامی غیرمعمول و دور از انتظار و برجهت خلاف دیدگاه دولت مدعی راستگویی  مبنی بر عدم شکایت از رسانه ها از سایت خبری مانداگارانا به مراجع قضایی شکایت کرده است، براین اساس مدیر مسوول پایگاه خبری مانداگارانا؛ برای ارایه توضیح به واحد پلیس امنیت و تبادل