تخلفات مالی در برخی شوراهای اسلامی استان/ صدای استاندار هم درآمد!

تخلفات مالی در برخی شوراهای اسلامی استان/ صدای استاندار هم درآمد!

به گزارش داراخبر،هنوز مدت زیادی از دستگیری شهردار و هفت عضو شورای اسلامی شهر مرند به دلیل تخلفات گسترده ی مالی نمی گذرد که همینک خبر بازداشت برخی از اعضای شورای اسلامی و کارمندان شهر اهر نیز منتشر شد! آبانمان امسال بود که فرماندار مرند از دستگیری هفت عضو شورای ۱۱نفری شهر مرند به‌ اتهام